Izvršba

Civilno izvršilno pravo je celota pravnih pravil in načel, ki določajo pravila postopka, v katerem upnik ob pomoči državnih prisilnih sredstev doseže uresničitev svoje pravice. Dolžnika se v izvršilnem postopku prisili, da izpolni svojo dolžnost, pri čemer se uporabi moč države in njenih organov. Prisilo so upravičeni uporabiti samo državni organi, zaradi česar upnik svoje pravice ne sme prisilno izterjati sam (npr. sam odvzeti dolžnikov avtomobil), ampak sme to doseči samo v izvršilnem postopku. V zadnjem času je zaradi večjih problemov s plačilno disciplino vedno več govora o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem se predlog za izvršbo lahko precej enostavno vloži kar elektronsko na spletni strani sodišča (COVL). Postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine upniku na precej enostaven način omogoča, da čim prej dobi poplačilo svoje terjatve (brez dolgotrajnega dokazovanja terjatve v sodnem postopku). Pri tem je potrebno upoštevati, da je takšen postopek izvršbe mogoč samo v primeru, ko upnik razpolaga z verodostojno listino (npr. računom, izpiskom iz poslovnih knjig,…). V vseh drugih primerih pa mora upnik najprej pridobiti ustrezen izvršilni naslov (npr. pravnomočno sodbo), saj lahko samo na podlagi ustreznega izvršilnega naslova vloži predlog za izvršbo.

Na področju izvršb nudim naslednje storitve:

 • pregled dokumentacije ter priprava različnih opominov dolžnikom na izpolnitev obveznosti,
 • priprava različnih sporazumov o izvensodni rešitvi sporov (npr. pobotanje, poravnava, odstop terjatve,…),
 • priprava pogodb o odstopu terjatve,
 • pregled terjatev in ocena možnosti za uspešno izterjavo terjatve v sodnem postopku,
 • priprava predlogov za izvršbo in vlaganje predlogov za izvršbo ter urejanje plačila sodne takse,
 • priprava ugovorov zoper sklepe o izvršbi (v primeru neutemeljenega predloga za izvršbo),
 • priprava ustreznih pripravljalnih vlog (skupaj z dokazili) v izvršilnem postopku,
 • pravno svetovanje v postopku izvršbe ter razlaga pravnih institutov s področja izvršilnega prava (npr. verodostojna listina, izvršba na premičnine, izvršba na nepremičnine, ugovor tretjega, pravnomočnost, ugovor zoper sklep o izvršbi,…),
 • svetovanje o primernosti izbire posameznih postopkov za izterjavo dolgov,
 • priprava pravnih mnenj o različnih pravnih institutih v postopku izvršbe (skupaj s stališči pravne teorije in sodne prakse),
 • prijava terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave.